Kwaliteit

Onze melkgeitenhouders leveren melk van uitmuntende kwaliteit. Om de kwaliteit van onze producten te waarborgen, wordt de geitenmelk in de gehele keten van geitenhouderij tot en met afnemer op diverse wijzen gecontroleerd en beoordeeld.

 

Kwaligeit
CBM is aangesloten bij de Nederlandse GeitenZuivel Organisatie (NGZO). Deze brancheorganisatie heeft een kwaliteitborgingsprogramma ‘KwaliGeit’, waarbinnen onze geitenhouders en geitenmelk streng worden gecontroleerd op o.a. bedrijfshygiëne, diergeneesmiddelen, diergezondheid en –welzijn, voer en drinkwater en kwaliteit van melkwinning en koeling.

 

Qlip
Voor iedere melkinname neemt de RMO-chauffeur een melkmonster. Dit monster wordt ter controle aangeboden bij Qlip. In het controlestation in Zutphen wordt de geitenmelk onder meer onderzocht op samenstelling (vet-, eiwit-, lactose- en ureumgehalten) en kwaliteit (celgetal, kiemgetal, boterzuur en reinheid). Afhankelijk van de uitslagen vinden er inhoudingen plaats op het melkgeld of wordt een bonus uitgekeerd.

 

COKZ
CBM staat onder toezicht van het COKZ. Dit Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel is belast met het toezicht op de zuivelbranche. COKZ ziet toe op het nemen, bewaren en transporteren van de melkmonsters, alsmede op de uitbetaling van de geitenmelk.